Actueel Nieuws

Blijf op de hoogte van onze laatste nieuws, wetenswaardigheden, actuele ontwikkelingen en leuke tips...

Klimaatnota 2021: kabinet erkent dat huidige beleid ontoereikend is voor klimaatdoelen

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Yeşilgöz-Zegerius heeft de Klimaatnota 2021 overhandigd aan voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp. In de Klimaatnota legt het kabinet verantwoording af over het klimaatbeleid. Basis voor de Klimaatnota zijn de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2021 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Monitor Klimaatbeleid (red. zie kader). Omdat de Klimaatwet voorschrijft dat iedere 2 jaar na de vaststelling van het Klimaatplan over de voortgang van de uitvoering gerapporteerd wordt, bevat de Klimaatnota dit jaar ook een voortgangsrapportage over het klimaatbeleid.

 

Aanvullende besluitvorming nodig
Het kabinet heeft in de miljoenennota een beleidsrijke begroting gepresenteerd voor het klimaatbeleid met een aanvullend pakket aan maatregelen waarmee bijna 7 miljard euro in de transitie wordt geïnvesteerd, bovenop het bestaande klimaatbeleid.

‘Met dit beleidspakket zet het kabinet een grote stap voor het klimaat, maar het kabinet beseft dat dit nog niet genoeg zal zijn om de doelen te halen en er dus aanvullende besluitvorming nodig is door het volgende, missionaire kabinet’, schrijft het kabinet in de Klimaatnota 2021. ‘Daarbij is de samenhang met de aanvullende opgave uit Europa van belang. De aanscherping naar ten minste 55 procent netto-emissiereductie op EU-niveau en het Fit for 55-pakket leiden tot extra verplichtingen waar Nederland aan moet voldoen.

Niet afschrijven
In de transitie zijn volgens het kabinet alle technische opties nodig. ‘We kunnen het ons niet veroorloven om ze één voor één af te schrijven. Perfecte opties bestaan niet: niet in de fossiele economie, maar ook niet in de duurzame economie. De uitdaging voor politiek en maatschappij is om te bepalen welke technieken en instrumenten onder welke voorwaarden acceptabel en effectief zijn.’

In de Klimaatnota schrijft het kabinet dat afgelopen jaar duidelijk werd dat ook in economisch moeilijke tijden de vraag blijft bestaan naar personeel om de transitie te realiseren. ‘Het is allang niet meer de vraag óf de transitie banen oplevert, maar juist of er wel voldoende mensen te vinden zijn om deze banen te vervullen.’

 

Bron: SolarmagazineWaar vindt u ons?

Osundalo B.V.
Abel Tasmanstraat 61
3165 AM Rotterdam-Albrandswaard
T 010 - 226 26 58
E info@osundalo.nl

 

 

 

 Waarom kiezen voor Osundalo

Persoonlijke benadering, betrouwbare garanties, kwaliteitsmaterialen en esthetisch aantrekkelijke installaties.