Om de klimaatdoelen te kunnen halen, heeft Nederland grofweg 23.000 tot 28.000 extra werknemers die aan de energietransitie werken nodig, zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Ecorys in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Volgens de organisatie neemt het aantal mensen met een technische beroepsopleiding af en zijn meer investeringen in omscholing en onderwijs nodig.

 

Volgens de NVDE hebben scholieren die voor mbo-techniek kiezen "feitelijk een baangarantie" en neemt de vraag naar dergelijk geschoolde mensen toe. Daar staat tegenover dat er tot 2030 ongeveer 24.000 minder mbo-techniekstudenten zullen zijn en dat ook de hbo-techniekopleidingen het aantal scholieren ziet afnemen, aldus de vereniging.

"Om de energietransitie te doen slagen, is naast klimaatbeleid dus ook actief arbeidsmarktbeleid noodzakelijk", stelt de organisatie. "Er zijn tienduizenden vakmensen nodig. Deze mensen moeten met hun kennis en kunde de energietransitie uiteindelijk in de praktijk gaan brengen."

De NVDE pleit er daarom onder meer voor het collegegeld voor mbo-techniek af te schaffen, meisjes die voor die richting kiezen een extra bonus te geven en mbo'ers bij afstuderen een titel te geven. Ook zou er een omscholingsfonds moeten komen voor mensen die "hun baan in de oude energievoorziening verliezen of nu bijvoorbeeld werkloos worden door corona".
 
bron: nu.nl